PBPPP (Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan) adalah satu kaedah penilaian yang menilai kompetensi dan potensi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) berdasarkan konsep Tugas dan Tempat Bertugas (Job-Based and Work Place) mengikut standard prestasi yang ditetapkan selaras dengan Program Transformasi Kerajaan (GTP 2.0) dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025.

Dapatkan dokumen berkaitan di halaman muat turun. Dokumen-dokemen seperti berikut:

Senarai semak untuk guru akademik
Manual AM pelaksanaan PBPPP
RPT KSSR Pendidikan Khas
Simulasi Guru (Untuk Cetak Instrument Keberhasilan)

 
 
Picture
kalau tak sekarang, bila lagi?
Aku mula terfikir kata-kata seorang rakan sekerjaku...
"Apa yang kau kejar dalam hidup ini?" Ringkas tapi cukup mendalam...
Kita kejar dunia,dunia makin menjauh.. Kita kejar akhirat, semua datang pada kita..
Jadi, aku cuba sesuatu yang aku mahir mengendalikannya...
Inilah dia....MABAARTWORK