PBPPP (Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan) adalah satu kaedah penilaian yang menilai kompetensi dan potensi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) berdasarkan konsep Tugas dan Tempat Bertugas (Job-Based and Work Place) mengikut standard prestasi yang ditetapkan selaras dengan Program Transformasi Kerajaan (GTP 2.0) dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025.

Dapatkan dokumen berkaitan di halaman muat turun. Dokumen-dokemen seperti berikut:

Senarai semak untuk guru akademik
Manual AM pelaksanaan PBPPP
RPT KSSR Pendidikan Khas
Simulasi Guru (Untuk Cetak Instrument Keberhasilan)

 


Comments
Leave a Reply